Genealogie

U kunt thuis zoeken naar voorouders via de website AEZEL.
Van veel gemeenten in Limburg en een aantal aangrenzende gemeenten in België en Duitsland staan de DTB's (doop-, trouw- en begraafboeken) in deze database. Ook zijn hier gegevens van de Burgerlijke Stand (Geboorte, Huwelijk, Overlijden) vanaf de periode 30 december 1797 gekoppeld.

Van Weert (en Stramproy) staan in de database
Akten van Doop, Kerkelijk huwelijk, Begraven (DTB)
Akten van Geboorte-aangifte, Burgerlijk huwelijk, Overlijdensaangifte (GHO)

Mijn voorouders

Onbekend familieportret
GAW A11694

Mensen die op zoek zijn naar hun voorouders vinden in de studiezaal van het Gemeentearchief snel hun weg in de archiefbestanden. Van alle belangrijke archiefbestanden zijn indexen gemaakt die meestal ook digitaal te raadplegen zijn: burgerlijke stand, bevolkingsadministratie, volkstellingen, doop- trouw- en begraafregisters, memories van successie, ontlastbrieven, criminele en civiele rechtspraak van de schepenbank van Weert, lidmatenregisters van de Hervormde Gemeenten Weert Budel en Maarheeze, tolbrieven en bidprenten.
Ook zijn er microfiches aanwezig die in zelfbediening te raadplegen zijn in de studiezaal.
Volgens de wet zijn niet openbaar:

Akten van geboorten jonger dan 100 jaar
Akten van huwelijk jonger dan 75 jaar
Akten van overlijden jonger dan 50 jaar

Van Weert zijn er ruim bijna 60.000 akten van de doop- trouw en begraafboeken met de scans beschikbaar. Wat betreft de Burgerlijke Stand zijn er vele tienduizenden akten te vinden. Aan de geboortes en huwelijken zijn de scans gekoppeld. Aan de meer dan 22.000 overlijdens wordt momenteel gewerkt, hier komen regelmatig scans bij. In een later stadium zijn de huwelijkse bijlagen beschikbaar.
Bij Stramproy zijn aan de circa 7.640 akten van de DTB en de bijna 10.000 akten van de Burgerlijke Stand alle scans gekoppeld. Aan de burgerlijke huwelijken zijn ook de scans van de huwelijkse bijlagen toegevoegd.
 

Schepenakten en Akten van notarissen

In de studiezaal van het Gemeentearchief in een database beschikbaar waarin de Schepenakten (in goedenisboeken) van Weert van 1500-1795 en Akten van notarissen in Weert van 1800-1915 zijn opgenomen. Deze gegevens zijn niet digitaal beschikbaar.

Website

Zoek uw voorouders op in de website AEZEL.eu.