Gebruiksvoorwaarden materiaal Gemeentearchief Weert

U heeft kennisgenomen van het document ‘Richtlijnen gebruik materiaal Gemeentearchief Weert’.

Doel gebruik materiaal
Bij uw aanvraag voor het publiceren van materiaal uit het Gemeentearchief Weert geeft u aan voor welk doel u het materiaal gebruikt.

Auteursrecht berust bij Gemeentearchief
Indien het Gemeentearchief Weert auteursrechthebbende is, wordt de toestemming voor het gebruik van dat materiaal eenmalig verstrekt. Wenst u hetzelfde materiaal nogmaals te gebruiken, dient u opnieuw hiervoor een aanvraag in te dienen.

Auteursrecht berust bij derden
Indien het auteursrecht bij derden berust overlegt u bij uw aanvraag aan het Gemeentearchief Weert een schriftelijke instemmingsverklaring van de auteursrechthebbende dat u het materiaal dat via het Gemeentearchief Weert aan u wordt verstrekt, kunt gebruiken.

Bron
Graag hierbij de juist bron vermelden.

Publicatie
Van elke publicatie worden kosteloos twee exemplaren aan het Gemeentearchief Weert verstrekt.
Bij publicatie via internet (website, social media of anderszins) wordt de link waarop de betreffende publicatie is opgenomen via een mail gestuurd naar Gemeentearchief Weert.

Tarieven dienstverlening
Voor het leveren van onze diensten gelden de voorwaarden en kosten zoals vermeld in ‘Tarieven Dienstverlening’ op de pagina Contact.