Stationsgebouw

Het stationsgebouw heeft een vierkant grondplan met twee bouwlagen en kapverdieping. Aan de linkergevel ligt iets teruggelegen een bijvolume. De gevels zijn van baksteen met metselwerk in kruisverband en een decoratief gemetselde fries onder de dakrand.
De  details, zoals vensterdorpels- en lateien, pijlers en deuromlijstingen zijn uitgevoerd in graniet. De gewelfde schilddaken, het lessenaarsdak en de torenspits zijn gedekt met leien. De torenspits is voorzien van een windvaantje van de voormalige Staatsspoorwegen. Bijna alle vensters hebben roedenverdeling.

Stationsgebouw medio augustus 2016.

Wetenswaard

Het stations-interieur is verdeeld in een stationshal en een  voetgangerstunnel. De structuur van het interieur is in tact. De stationshal bevat een tochtportaal en een winkel op de plaats waar oorspronkelijk de loketten waren. In het interieur is gebruik gemaakt van gele, rode en groene geglazuurde baksteen en graniet. De muren zijn op diverse plaatsen verlevendigd met lisenen met granieten aanzet, sluitstenen en decoratief metselwerk dat onder het betonnen cassetteplafond is aangebracht. Boven de oorspronkelijke loketten zijn geglazuurde tableaus aangebracht met de teksten "plaatskaarten 1e en 2e klasse", "kilometerboekjes" en "plaatskaarten 3e klasse". Er zijn verschillende rondboogdoorgangen aangebracht in het interieur die de overgang van de ene naar de andere ruimte markeren. Tussen de algemene ruimten en de kantoorruimten zijn diverse vensters met roedenverdeling aangebracht. Tussen stationshal en perron bevindt zich de voetgangerstunnel, die is voorzien van een gemetseld troggewelf. De trap van voetgangerstunnel naar perron is van graniet.

Het object maakte deel uit van het complex Stationsplein 19 ea.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.