Stationscomplex Stationsplein 19 ea

Het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen met vierkante opzet, gebouwd in 1913 in de stijl van het Traditionalisme. Het object is gesitueerd binnen de bebouwde kom van Weert aan de zuidzijde van het oude centrum, achter de rooilijn aan het Stationsplein. De entree van het stationsgebouw ligt noordelijk, het spoor ligt zuidelijk.

Stationsplein 19 ea medio augustus 2016

Wetenswaard

Het station is gebouwd naar ontwerp van civiel ingenieur George Willem van Heukelom in opdracht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Er zijn verscheidene uitbreidingen en vernieuwingen gerealiseerd. In 1959 is een fietsenstalling deels aan de linker en deels aan de achtergevel aangebouwd, waarbij in de linker zijgevel een doorgang is verkleind. In 1981 is de stationshal verbouwd waarbij onder andere de loketten, tochtdeuren in de hal, een doorgang naar de rijwielstalling en een toiletgroep zijn gerealiseerd. Ook zijn er tl-bakken aangebracht aan het plafond.
Het object is een essentieel onderdeel van een belangrijke stadsuitbreiding uit de periode 1850 - 1940, en heeft situationele waarde vanwege de verbondenheid met stad en streek, de ligging binnen het oude centrum van de stad en vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de drie complexonderdelen.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom of de tegels hieronder voor meer informatie.