St.-Donatuskapelstraat 1

De Sint Donatuskapel is gebouwd in neogotische stijl naar een bouwplan van de Weerter deken Boermans, die later bisschop werd van Roermond. Het schip is gebouwd tussen 1868 en 1872, de apsis tussen 1885 en 1890. In het interieur zijn de banken en het hoofdaltaar uit dezelfde periode. De kapel is een rijksmonument vanwege de ligging en de unieke uitvoering, met speklagen in zwartgebakken baksteen.

St.-Donatuskapel.

Wetenswaard

In de loop van de tijd is de kapel enige keren opgeknapt, maar niet altijd met historisch verantwoorde materialen en technieken. Sinds 2015 is de restauratie gestart in fasen. Eerst is de gehele voorgevel met opstaand torentje in ere hersteld. Ook zijn aan de twee zijkanten de slechtste stukken hersteld met originele knipvoegen.

In 2017 verwachten wij de ezelsrug boven de apsis en de hemelwaterafvoeren te herstellen. Dankzij subsidies van de provincie, het bisdom Roermond en de gemeente Weert komen niet alle lasten neer op de Odaparochie. De kosten zijn echter een zware last. Hulp is dus dringend gewenst en gevraagd!

Toegewijd aan de Heilig Donatus

De kapel is toegewijd aan de Heilige Donatus, een Romeinse soldaat, die diende in het Legio Fulminatrix (= Bliksemlegioen). Hij wordt dan ook aangeroepen tegen donder en bliksem. Zijn graf werd in 1652 gevonden in Rome. Het gebeente werd toen overgebracht naar Münstereifel (bij Keulen). Tijdens de plechtige intocht veranderde de stromende regen in stralende zon! Zijn beeltenis ziet u op het hoofdaltaar met op zijn schild bliksemflitsen. Links hiervan ziet u een afbeelding van de kapel met eromheen een tekst, verwijzend naar zijn patronaat.

Dinsdagavondmis

In deze kapel wordt iedere dinsdagavond van mei tot oktober de H. Mis gevierd. Verder vinden er regelmatig doopvieringen plaats, met name door de komst van veel jonge gezinnen in het nieuwbouwplan Laarveld, dat tot Hushoven behoort en niet, zoals de naam suggereert, tot Laar.

Het object maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Hushoven.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.