St.-Sebastiaanskapelstraat 5B

Deze kapel is eind zeventiende eeuw gebouwd ter ere van Sint Sebastianus. Een schilderij van Sebastianus vindt u verwerkt in het laat barokke altaarstuk. Een recent beeldje staat links vooraan in de kapel. Dit beeldje wordt door de schutterij van Laar, die dezelfde naam draagt, soms meegedragen.

St.-Sebastiaankapelstraat 5B medio juni 2016

Wetenswaard

Tot in de zestiger jaren stonden een zevental oude beelden in de kapel. Deze zijn in bruikleen gegeven aan het Museum W: in Weert. Vooraan in de linker nis is een replica van het oudste beeldje, een Rijnlandse Madonna uit de vijftiende eeuw. Deze replica is ook bij vele Laarder inwoners te vinden. In 1944 werd Laar een parochie.

Sebastianus was een vooraanstaande soldaat in het Romeinse leger, die vurig christen was. De keizer liet hem, nadat hij was aangegeven dat hij christen was, vastbinden en met pijlen beschieten. Dit overleefde hij en daarna werd hij dood gegeseld. Hij stierf deze marteldood in het jaar 288. Vanwege de pijlen wordt deze heilige aangeroepen tegen de pest, maar ook tegen veeziektes.

Linksachter in de kapel is een schilderij met de heilige abdis Gertrudis. U ziet een rat tegen haar staf oplopen. Deze Gertrudis werd aangeroepen tegen overlast van muizen en ratten. Op 17 maart, haar feestdag, werd er water gezegend en uitgedeeld, dat de mensen mee naar huis namen om daar de stal en het huis mee te besprenkelen. Naar dit gebruik heet de Vastenavondvereniging van Laar de Moezevangers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.