Ringselvenweg ongenummerd: Inlaatsluis

Bij de Kempenweg ter hoogte van de Ringselvenweg ligt een inlaatsluis ten behoeve van het nabij gelegen spaarbekken. Volgens de informatie in de redengevende omschrijving zou de sluis in de nabijheid van het spaarbekken moeten liggen, op het perceel kadastraal bekend sectie L, nummer 1549.
Dit is een smalle strook grond, met een breedte van ongeveer 10 meter en een lengte van ongeveer 700 meter. die is gelegen binnen het voormalige spaarbekken en op een afstand van ongeveer 150 meter ten noorden van het kanaal parallel loopt met het kanaal.

Ringselvenweg ongenummerd situering Inlaatsluis medio juni 2016

Wetenswaard

Volgens de redengevende omschrijving deed Sluis S1 dienst als inlaatsluis voor het spaarbekken en zou deze gesitueerd zijn aan de Kempenweg, ter hoogte van de Ringselvenweg. In het kanaal ter hoogte van de Ringselvenweg is echter nooit een waterbouwkundig kunstwerk aanwezig geweest.
Er is wel een waterbouwkundig kunstwerk aanwezig ter hoogte van de Singelvenweg. Dit is echter niet de inlaatsluis van het voormalige spaarbekken; dit spaarbekken was immers veel meer in zuid-oostelijke richting gesitueerd.
Het kunstwerk in het kanaal ter hoogte van de Singelvenweg ligt direct ten noordwesten van Sluis 16 en is bedoeld voor waterlossingen uit het achterliggende gebied. Bij hoog water in het gebied, wordt dit water in het kanaal gepompt. De inlaat aan de zijde van het kanaal was tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog herkenbaar aanwezig. Een decennium later is dit gedeelte tijdens het renoveren van de kade van het kanaal verdwenen.

Het object maakte deel uit van het 'Vak Weert' van de Peel- Raamstelling.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.