Privaat 1

Aan de zuidwestzijde van het legeringsgebouw bevindt zich een privaat, met een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Het object heeft een schilddak, gedekt met Hollandse pannen en heeft houten bakgoten. In een van de gevels zit een deur, aan de bovenzijde geflankeerd door twee kleine vensters. De overige gevels hebben verschillende vensters. In een van de gevels is een deuropening dichtgezet. In het privaat bevonden zich de toiletten voor de manschappen. Het privaat word thans gebruikt voor opslag.

Privaat 1 als onderdeel van Legeringsgebouw 4 medio oktober 2016

Wetenswaard

Oorspronkelijk stonden vier privaten op het terrein. Dit is een van de twee privaten die nog op het terrein staan, en behoort tot het legeringsbouw 4. De andere privaat staat aan de zuidwestzijde van legeringsgebouw 6.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.