Peel - Raamstelling

De Peel-Raamstelling werd in 1939 - 1940 aangelegd als deel van een omvangrijk verdedigingsplan bij een eventuele aanval van Duitsland. De stelling liep, zoals de naam al aangeeft, vanaf het riviertje de Raam in Noord-Brabant via het Peelgebied tot nagenoeg aan de Belgische grens bij het dorp Budel-Dorplein.
De Peel-Raamstelling heeft een systematische opzet met strategisch geplaatste kazematten en verder aspergeversperringen, mijnenvelden, prikkeldraadversperringen, loopgraven, commandoposten en afwachtingdekkingen.
Een belangrijke rol in de linie speelden de reeds aanwezige waterwegen: de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het Kanaal van Deurne. In aansluiting hierop werd tussen Mill en Griendtsveen het Defensiekanaal aangelegd. Met behulp van de waterwerken kon het terrein worden geïnundeerd (onder water laten lopen) om zo de opmars van de vijandelijke troepen te stoppen.

Inventarisatie na 1945 van het 'Vak Weert' van de Peel- Raamstelling
(herkomst afbeelding: Nationaal Archief: Geniearchief omslag 1864)

Wetenswaard

De verdediging van de zuidelijke provincies gaf de legerleiding de nodige hoofdbrekens. Een adequate verdediging van dit stuk Nederland zou zelfs met een verdedigingslinie te veel troepen vergen. Een linie bouwen leek van de baan. Maar vanuit de noodzaak om (richting Frankrijk en België) iets te laten zien van de wil de neutraliteit te bewaren kwam generaal-majoor L.H. Reijnders met een aangepast plan toch een zuidelijke verdedigingslinie aan te leggen: de Peel- Raamstelling. Begin 1936 werd dat plan goedgekeurd en werd er een kleine strijdmacht in het gebied opgesteld met de naam 'Peeldetachement'. Later werd de eenheid opgevolgd door de 'Peeldivisie'.
In 1939 werd begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van de verdedigingslinie. Het hoofdelement van de negentig kilometer lange stelling was de ten noorden van de spoorlijn Eindhoven-Venlo gelegen, veertig kilometer lange, doorlopende antitankgracht. Deze antitankgracht werd ter plaatse van Venray gevormd door het Defensie- of Peelkanaal.
Om een oversteek door vijandige troepen van het kanaal tegen te gaan was de hoogte van de waterstand door zware betonnen stuwen annex verdeelwerken te beïnvloeden. Op de westelijke oever werd er een wal opgeworpen, waartegen en waarachter frontale en flankerende kazematten werden gebouwd.
De voornaamste wegen door de stelling waren voorzien van een aspergeversperring tegen gevechtswagens.

In tegenstelling tot de andere 'Vakken' in de Peel - Raamstelling kende het 'Vak Weert' een groot aantal bouwsels die in opdracht van de Peeldivisie gerealiseerd waren en die niet tot de officiële bouwcampagne van de Genie behoorden. Daaronder vielen de kazematten van het S- en B-type. Het G-type kwam in het 'Vak Weert' niet voor.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.
De informatie per onderdeel van de aanwezige Peel - Raamstelling vindt u hier onder.

Kempenweg ongenummerd
Defensiedijk A