Oelemarkt 5

Dit pand stamt uit de achttiende eeuw met een schilddak, de lijstgevel is later gepleisterd.

Oelemarkt 5, het hele witgeschilderde gedeelte is rijksmonument maar omvat ook nummer 5A

Wetenswaard

Het pand deelt het dak met Oelemarkt 7.
Het rechter, niet geschilderde gedeelte, is een rijksmonument met het adres Oelemarkt 7.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.