Oelemarkt 16

Het pand betreft een huisje uit de negentiende eeuw met een late variant van het gezwenkte Gelderse geveltype.

 

Oelemarkt 16 medio juni 2016

Wetenswaard

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.