Noordkade bij 24: Kazemat 66

De kazemat, gebouwd in opdracht van de Peeldivisie,  is opgetrokken uit in het werk gestort beton. De zij- en achtergevels hebben een dikte van 80 cm, de frontgevel is ongeveer 100 cm dik. De kazemat is toegankelijk via twee rechthoekige toegangen in de noordoostgevel. In de zuidoostelijke gevel bevinden zich vier schietgaten en in de noordoostgevel bevindt zich één schietgat. De kazemat, tegenwoordig in gebruik als tuinhuisje, is in redelijke mate gaaf bewaard gebleven.
De kazemat heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van ongeveer drie meter. Hiervan is ongeveer de helft boven het maaiveld gelegen. De kazemat is aan de bovenzijde plat afgedekt.

Noordkade 24 Kazemat 66 medio oktober 2016

Wetenswaard

De kazemat bevond zich oorspronkelijk de tuin van het pand Noordkade 28, op enkele tientallen meters ten noorden van de Zuid-Willemsvaart. De frontzijde was hierbij in zuidwestelijke richting gesitueerd.
Op 21 augustus 2007 is de kazemat verplaatst van de tuin van het pand Noordkade 28 naar de tuin van Noordkade 24, eveneens ten noorden van de Zuid-Willemsvaart. Daarbij is rekening gehouden met de oriëntatie van de schietgaten. De frontzijde is 90 graden gedraaid, in de richting van het kanaal. Oorspronkelijk waren de schietgaten bedoeld om met geweren op de flank te vuren. In tegenstelling tot de andere bouwsels van de Peeldivisie die flankerend vuur afgaven, was deze kazemat bedoeld voor geweerschutters dus niet voor een lichte mitrallieur.

Het object maakte deel uit van het 'Vak Weert' van de Peel- Raamstelling.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.