Muntpromenade 7

Het monumentaal huis, ook wel 'Munt' genoemd,  stamt uit de zestiende  of zeventiende eeuw. Het bevat een in- en uitgezwenkte voorgevel en de achtergevel heeft vlechtingen. De kruiskozijnen zijn in hardsteen uitgevoerd. De zolderingang is rondbogig. Bij de sloop van een belendend perceel zijn aan de rechterzijgevel segmentboognissen aangetroffen.

Muntpromenade 7 medio maart 2017

Wetenswaard

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.