Markt 9

Dit huis in L-vorm, dateert uit de zestiende tot achttiende eeuw. In latere jaren wordt de lijstgevel aan de straatkant gepleisterd. De achtervleugel is een bakstenen puntgevel met vlechtingen.

Markt 9 medio juli 2016.

Wetenswaard

De oudste delen van het object stammen uit de zestiende eeuw. Sinds 1871 is er de herensociëteit 'Amicitia' gevestigd. De leden van de sociëteit zijn  eigenaar van het pand. De activiteiten hebben steeds een besloten karakter, en slechts tijdens de vastelaovundj en de stadkermis kunnen ook niet-leden er terecht. Het teruglopende ledenaantal en de hoge kosten voor het onderhoud aan het pand noodzaakt de sociëteit tot drastische veranderingen.
In 2016 neemt een particulier ondernemer het horecagedeelte over dat voor niet-leden toegankelijk is.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.