Markt 3

Dit pand van baksteen is vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw. Oorspronkelijk liep het dak door naar het in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt pand Markt 5.

Markt 3 medio augustus 2016

Wetenswaard

Het pand is rond 1900 in gebruik als cafe 'De Beurs'. Nadien vestigt hier het agentschap van de Nederlandse Handel Maatschappij NV; waarschijnlijk is in die periode de nu nog aanwezige kluis aangebracht. Na fusie is het gebouw in gebruik door een landelijke bank. Van 1973 tot medio 2013 is het gebouw de kantoorruimte van een plaatselijke makelaar.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.