Magazijn

Het monument  maakt deel uit van het 'Van Horne' kazernecomplex en is gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het magazijn staat aan de zuidwestzijde van het terrein, rechts van de ingang achter het wachtgebouw.  De vensters zijn vernieuwd. Het derde, uiterst rechts gelegen dwarsvolume heeft een aanbouw uit de jaren negentig van de twintigste eeuw.

Magazijn medio augustus 2016

Wetenswaard

Het object bestaat uit een eenlaags hoofdvolume en drie kleine dwarsvolumes, met samengestelde schilddaken. De voorgevel is gelegen aan de noordwestzijde en bestaat, evenals de achtergevel die gelegen is aan de
zuidoostzijde, uit de gevel van het hoofdvolume en de kopgevels van de dwarsvolumes. Het volume, onder samengestelde schilddaken heeft overstekende houten bakgoten en is gedekt met Hollandse pannen. Het
heeft een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en hebben kunststenen vensterdorpels en lateien. Een deel van de vensters heeft een
kunststenen omlijsting. De vensters bevinden zich onder de daklijst en zijn rechthoekig, De rechtergevel is blind.

Het pand heeft dienst gedaan als magazijn, bibliotheek en archief.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.