Legeringsgebouw 3 'London'

Het monument maakt deel uit van het 'Van Horne' kazernecomplex en is, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Op het terrein staan vier kleinere legeringsgebouwen (nummers 1-4) en twee grotere (nummers 5-6). Dit is een van de kleinere legeringsgebouwen. Het legeringsgebouw staat aan de zuidwestzijde van het terrein, met de voorgevel naar het exercitieterrein gericht.  In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. Tevens bevinden zich
in de dakschilden diverse niet oorspronkelijke grote dakkapellen. De kleine dakkapellen zijn wel oorspronkelijk. In het interieur zijn veel aanpassingen gedaan. De oorspronkelijke interne structuur is gewijzigd. De slaapzalen zijn vervangen door slaapkamers, de plafonds, deuren en vloeren zijn grotendeels
vernieuwd. Sanitair is aangepast, er is een noodtrap aangebracht. Nog aanwezig zijn de tweezijdig opgaande hardstenen trap en de vloer op het bordes van de trap.

Legeringsgebouw 3 medio augustus 2016 'London'

Wetenswaard

Het object heeft een rechthoekige plattegrond, bestaande uit een drielaags hoofdvolume met schilddak gedekt met Hollandse pannen en houten bakgoten. Aan de linkergevel van het hoofdvolume bevindt zich een eenlaags uitbouw met aankappend schilddak. De gevels hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band.
De oorspronkelijke stalen kozijnen zijn in 2005 in het kader van onderhoud vervangen door kunststof kozijnen. Deze hebben de oorpronkelijke roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien.

Het pand heeft dienst gedaan als legeringsruimte voor de manschappen.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.