Korenmarkt 12 ea rechts

Het gebouw op de hoek van de Korenmarkt en de Schoolstraat stamt uit de zeventiende eeuw en heeft een kenmerkende architectuur uit die tijd: Maaslandse renaissance. Dit is te zien aan de verdeling van de gevel met pilasters (kolommen in het vlak van de gevel), de waterlijsten (de horizontaal lopende mergelstenen lijsten ter hoogte van de verdiepingsvloer) en het fries (de band vlak onder de goot). Bijzonder zijn ook de historische vensters, die vroeger kruisvensters waren, maar waar de middenstijlen uit gehaald zijn om de ramen te moderniseren. De consoles met leeuwen onder het balkon kunnen hergebruikte onderdelen van een schouw zijn, vrijgekomen na afbraak van het kasteel op de Biest in 1702.
Korenmarkt 12 medio juli 2016


Wetenswaard

Dit pand op de hoek van de Korenmarkt en de Schoolstraat stond vooral voor de Tweede Wereldoorlog bekend als hotel 'De Engel'. De Korenmarkt is zo genoemd omdat hier vroeger koren werd verhandeld.

De omschrijving van het linkergedeelte van het pand is te vinden op Korenmarkt 12 ea links

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.