Keukengebouw

Het keukengebouw maakt deel uit van het 'Van Horne' kazernecomplex dat gelegen is binnen de bebouwde kom van Weert. Het object wordt links en rechts geflankeerd door een legeringsgebouw. Het pand deed dienst als keuken, kantine en had doucheruimten en heeft tegenwoordig voornamelijk de functie van keuken en eetzaal voor alle rangen. Het interieur is niet oorspronkelijk. Plafonds, vloeren, trappen en deuren zijn vernieuwd. Ook het exterieur is aangetast. Alle vensters zijn vernieuwd. Aan elke gevel zijn aanbouwen gerealiseerd.

Keukengebouw medio oktober 2016

Wetenswaard

Het object, met H-plattegrond, staat aan de zuidoostzijde van het terrein, met het hoofdvolume haaks op het exercitieterrein. De voorgevel is de noordwestgevel van het noordelijk gelegen dwarsvolume en is op het exercitieterrein gericht. De achtergevel is de zuidoostgevel van het zuidelijk gelegen dwarsvolume. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten, is gedekt met Hollandse pannen. Het middelste schilddak van het noordelijke dwarsvolume en de linker en rechter schilddaken van het zuidelijke dwarsvolume hebben halverwege het dakschild een ononderbroken rij dakkapellen onder schilddak. Het object heeft een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. In de oksels van zuidelijke dwarsvolume en hoofdvolume bevinden zich twee zeer grote vierkante bakstenen schoorsteenschachten met afdekplaat.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.