Kempenweg ongenummerd: Defensiedijk A

De defensiedijk bevindt zich ten noorden van de Zuid-Willemsvaart, nabij de Belgische grens. De dijk is haaks op de Kempenweg gesitueerd.

Kempenweg ongenummerd Defensiedijk A medio juni 2016

Wetenswaard

De defensiedijk, bestaande uit een aarden wal, behoorde oorspronkelijk bij het spaarbekken dat diende om een gedeelte van de Peel-Raamstelling te inunderen om zo een vijandelijke aanval te hinderen.

Medio 2016 is de Defensiedijk weliswaar behoorlijk begroeid, maar is te voet in de noordelijke richting prima te volgen. Na enkele honderden meters, buigt de dijk naar het zuidwesten af.

Het object maakte deel uit van het 'Vak Weert' van de Peel- Raamstelling.

Zie ook de omschrijving van Kempenweg ongenummerd Defensiedijk B 

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.