Kazernelaan 101

Het Van Horne kazernecomplex is gebouwd in 1938/1939 naar een ontwerp van kapitein der Genie A.S. Boost voor het Regiment Infanterie (regimentstaf met twee bateljons) in de stijl van het Traditionalisme met elementen van zakelijk Expressionisme. In Weert stond de uitvoering van de werkzaamheden onder leiding van kapitein C. van Boven.

Kazernelaan 101 Van Horne-kazerne medio 2016

Het complex ligt in het zuidwesten van de stad, buiten de directe bebouwde kom aan de Kazernelaan en heeft een rechthoekige opzet. De entree ligt aan de noordwestzijde.


Wetenswaard

Vanuit de entree bevinden zich van noord naar west het kantinegebouw, het bureelgebouw en het wachtgebouw. In de zuid-west-as bevinden zich achter het wachtgebouw het magazijn, twee legeringsgebouwen en de gymzaal. In het oosten van het eerste legeringsgebouw staat nog een legeringsgebouw. Achter het bureelgebouw bevindt zich het keukengebouw. Ten oosten hiervan, aan de noordoost-as, liggen in spiegelbeeld de drie overige legeringsgebouwen. In het midden gecentreerd bevindt zich het rechthoekige excercitieterrein, met daaromheen de gebouwen gerangschikt. Ten oosten van het magazijn staat de vlaggenmast, opgetrokken in graniet en flagstones.

Bij de legeringsgebouwen hoorden in het oorspronkelijke ontwerp vier privaten die per twee aan de zuidwest- en noordoostgrens van het terrein waren gesitueerd. Nu resteren alleen nog de privaten aan de zuidwestgrens, die medio 2003 als opslagplaats dienen. Ook bevonden zich er twee trafo's op het terrein, gesitueerd tussen twee privaten aan de zuidwestzijde. De privaten en de overgebleven trafo worden vermeld bij de objectbeschrijving van het legeringsgebouw.
Het terrein wordt gedeeltelijk (aan de noordwest-zijde) afgesloten door een hekwerk van ijzer, tussen gemetselde bakstenen kolommen en is een kunststenen plaat op aangebracht met een afbeelding van een leeuw.

Het oorspronkelijke complex krijgt eind 2003 de status van rijksmonument.
Vanaf eind 2015 doet het complex dienst als noodopvangcentrum voor asielzoekers uit oorlogsgebieden en krijgt medio mei 2016 de status van asielzoekerscentrum.

Naast een slideshow met foto's uit het verleden, is een overzicht opgenomen waarop de locatie van elk onderdeel van dit rijksmonument is aangegeven.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom en op onderstaande tegels voor meer informatie.