Kantinegebouw

Het kantinegebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, met de achtergevel naar het exercitieterrein gericht, links van het bureelgebouw. Het pand deed dienst als kantine en verblijfsruimte en heeft nog de functie als verblijfsruimte en eetzaal voor de officieren. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd gehad. In het interieur zijn de plafonds vernieuwd, grotendeels de deuren met hang- en sluitwerk en de vloeren. Nog aanwezig is de trap. De interne structuur is nauwelijks gehandhaafd. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is er een flinke verbouwing geweest in het interieur. Aan de achtergevel bevinden zich drie aanbouwen uit latere tijd.

Kantinegebouw medio augustus 2016

Wetenswaard

Het gebouw met samengestelde plattegrond, bestaat uit een tweelaags hoofdvolume met een eenlaags entree-uitbouw. In de oksel van het hoofdvolume en de entree-uitbouw bevindt zich een volume van twee bouwlagen met een aankappend volume van één bouwlaag. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in
gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band.

Dit object maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.