Julianastraat 31

Het pand is een gesloten hoeve uit de zeventiende eeuw. Het woonhuis heeft een zadeldak tussen gezwenkte topgevels. Aan de binnenplaatszijde van de poort is een open galerij, waarboven vakwerk.

Julianastraat 31 medio juli 2016

Wetenswaard

Bescherming betreft de uit de 18e eeuw daterende gedeelten, te weten het woonhuis met zadeldak tussen twee gezwenkte topgevels, het daarop aansluitende poortgebouw en de landbouwschuur, bestaande uit wagenschuur, dwarsdeel en tasruimte.

Het object maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht Kroonstraat e.o.  Stramproy.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.