St.-Jozefskerkplein 1

De Rooms Katholieke parochiekerk Sint Joseph, gebouwd in 1939 naar ontwerp van de Maastrichtse architect Alphons Boosten in de stijl van het Neo-Romaans. De parochiekerk is gesitueerd in de wijk Keent en heeft een groot voorplein. Het object is gerealiseerd als garnizoenskerk voor de in 1939 gebouwde nabijgelegen Van Horne kazerne. De inventaris dateert grotendeels van na 1940.

Sint Jozefskerkplein 1 medio juli 2016

Wetenswaard

De kerk heeft, vanwege het gebrek aan financiële middelen in de bouwtijd en later, een zeer sober interieur en inventaris. De voorgevel heeft in de eerste bouwlaag een entreerondboog met drie trapsgewijze vooruitspringende delen met 129 afbeeldingen in reliëf vervaardigd door Charles Vos.
In 1958 is de kerk heringericht met een nieuw priesterkoor met hoofdaltaar en zijaltaren, een sacramentsaltaar, biechtstoelen en communiebanken.
Van belang zijn onder andere het eikenhouten altaar uit de achttiende eeuw en de kruisweg van Charles Vos uit 1948.

In 1974 kwam er een dagkapel achter in de kerk, vanwege het teruglopende aantal parochianen. In 1978 werd een nieuwe tegelvloer gelegd, het priesterkoor gewijzigd en het plafond roodbruin geverfd. Ook de gebrandschilderde ramen stammen van omstreeks 1982. De glas-in-lood ramen in de spitsboogvensters in het middenschip zijn oorspronkelijk voor Huize Severen in Maastricht gemaakt door de kunstenaar Ad Maas en daarna aangepast en herplaatst in deze kerk. Enkele andere glas-in-loodramen werden gemaakt door pater G. De Visser en prof. Stassen.

Het object is onderdeel van het het beschermd dorpsgezicht IV. Kerkstraat Keent

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.