Gymnastiekzaal

Het monument maakt deel uit van het 'Van Horne' kazernecomplex is gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. De gymnastiekzaal staat aan de zuidoostzijde van het terrein, in de zuidwest hoek. Het interieur is in tact.

Gymnastiekzaal medio oktober 2016

Wetenswaard

Het object heeft een samengestelde plattegrond, bestaande uit een eenlaags hoofdvolume, een eenlaags volume met aankappend schilddak en een volume onder plat. De twee volumes, onder schilddaken hebben overstekende houten bakgoten en zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle stalen vensters hebben roedenverdeling en hebben kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters bevinden zich onder de daklijst en zijn rechthoekig tenzij anders vermeld. De voorgevel heeft van links naar rechts de volgende gevelindeling. Uiterst links bevinden zich vier vensters. Daarnaast bevindt zich een houten deur met bovenlicht afgescheiden door een kunststenen overstek, dat steunt op twee bakstenen kolommen aan weerszijden van de deur. Rechts naast de deur bevinden zich twee vensters. Daarna springt het volume terug.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.