Bureelgebouw

Het bureelgebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, met de achtergevel naar het exercitieterrein gericht, links van de entree van het terrein. Het pand deed dienst als kantoor en archief, en heeft anno 2016 een kantoorfunctie. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. In het interieur zijn de plafonds vernieuwd en grotendeels de deuren met hang- en sluitwerk en de vloeren. Nog aanwezig is de bordestrap. Ook de interne structuur is gehandhaafd.

Bureelgebouw medio augustus 2016

Wetenswaard

Het object met samengestelde plattegrond, bestaande uit een tweelaags hoofdvolume dat links wordt afgesloten door een eenlaags volume. Haaks op de achtergevel twee kleinere volumes van gelijke lengte, waartussen een gazon ligt. Het rechter volume is L-vormig van opzet. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezoorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band.

Dit monument maakt deel uit van het complex Kazernelaan 101.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.