Boshoverheide 

Het urnenveld op de Boshoverheide dateert uit de Urnenveldenperiode. Dit tijdstip omvat de Late Bronstijd tot het begin van de Midden-IJzertijd (ongeveer 1050 - 400 v.Chr.).
Vanwege continuïteit van begravingen op dezelfde plek ontstonden vaak uitgestrekte grafvelden. Het urnenveld Boshoverheide is met een omvang van in totaal 30 hectare het grootste urnenveld uit Noordwest-Europa. 

Urnenveld op de Boshoverheide

Wetenswaard

In totaal telt dit urnenveld 900 grafheuvels. Het grafritueel in deze periode bestond uit de volgende fasen:

  1. aanleg van een brandstapel en verbranding van een overleden persoon, die waarschijnlijk gekleed was. Vaten van aardewerk met voedsel en drank werden soms mee verbrand;
  2. verzamelen van de beenderresten en eventuele kledingstukken (zoals mantelspelden) of aardewerkscherven;
  3. begraving van deze resten, - verzameld in een doek -, in een kuiltje of in een urn;
  4. opwerping van een lage heuvel (meestal rond, maar ook wel in de vorm van een langbed), gemarkeerd door een smalle greppel.

Het urnenveld op Raak (nabij Molenakker) is in de Vroege-IJzertijd tussen 800 en 500 v. Chr. aangelegd. Het urnenveld heeft een oppervlakte van ongeveer 3 hectare. Er zijn resten van 262 graven en grafmonumenten aangetroffen. De meeste begravingen betroffen grafkuilen met crematieresten. In 132 graven zijn de resten in een urn bijgezet, daarnaast zijn er crematies in 4 langbedden aangetroffen. Langbedden nemen een bijzondere plaats in binnen het grafritueel, als de laatste rustplaats van familiehoofden. In dit Weerter urnenveld is de speciale positie van deze “belangrijkste” doden nog geaccentueerd doordat de grafmonumenten in een aparte zone gesitueerd zijn.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.