Biest 1 Kasteel Nijenborgh

Het monument omvat de resten van het monumentale kasteel van Weert, de Nijenborgh, waarvan het hoofdgebouw grotendeels 15e eeuws was. Binnen de omgrachting liggen onder andere resten van de vierkante ommuring, van twee ronde hoektorens en resten van een zware vierkante hoektoren, waarop een later woonhuis staat. Van de voorburcht bestaan nog de resten van de poort.

Kasteel Nijenborgh, GAW Beeldbank RO.927

Wetenswaard

De buitenmuren van de hoofdburcht, (links op bovenstaande afbeelding) hadden een dikte van 2,5 tot 2,8 meter Het kasteel kreeg een rechthoekige plattegrond van 75 bij 60 meter. Zowel op de noordelijke hoek als de zuidelijke hoek werden zware vierkante torens gebouwd, terwijl op de oostelijk en zuidelijke hoeken, ronde toren werden opgetrokken die buiten de weermuren uitstaken. Het hoofdgebouw was een zogenaamd hooghuis dat uit twee lagen bestond. Aan de noordoostelijke zijvleugel bevond zich een slotkapel. Tegen de binnenplaats stonden nog enkele dienstgebouwen en een poort.
Aan de noordoostelijke zijde van het kasteel bevond zich een voorburcht van 80 bij 45 meter. Vanaf de Biest liep een toegangsweg naar de poort van de voorburcht.
Het herenhuis uit 1841/1842 is gerealiseerd op de fundamenten van de toren links op de afbeelding. De entree anno 2016 naar het aldaar gevestigde bedrijf, is via de poort van de voorburcht

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht 
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Limburg juni 2020
Op dit moment is de video met Hubert Mackus, gedeputeerde van Limburg, niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Gemeente Weert 2 december 2019

Midden Limburg Actueel maandag 10 oktober 2016