Gemeentelijke monumenten

Het gemeentelijk monumentenbeleid beoogt monumenten een betekenisvolle rol te geven voor de samenleving en een breed draagvlak. Monumenten en cultureel erfgoed zijn immers ons historisch kapitaal en letterlijk de erfenis van voorgaande generaties. Ze bepalen wie wij als inwoners van Weert zijn en waar we ons thuis voelen. Daar wil de gemeente zuinig op zijn in het belang van haar burgers. Instandhouding (onderhoud en restauratie) van de beschermde cultuurhistorische waarden en duurzaam (her)gebruik zijn daarvan onderdeel.

 
Bassin 16woonhuis
Beekstraat (2 monumenten)
Beekstraat 13horeca / woonhuis
Beekstraat 55woonhuis
Begijnenhofstraat 1 t/m 11zes woningen
Bergerothweg 52agrarische gebouwen
Biest (22 monumenten)
Biest 2woonhuis/kantoor
Biest 4woonhuis
Biest 6woonhuis
Biest 13woonhuis
Biest 14Awoonhuis
Biest 15woonhuis
Biest 17woonhuis
Biest 19woonhuis
Biest 21dubbel woonhuis
Biest 23dubbel woonhuis
Biest 27woonhuis
Biest 35 35Adubbel woonhuis
Biest 35B 35Cdubbel woonhuis
Biest 48woonhuis
Biest 50 - 52dubbel woonhuis
Biest 53woonhuis
Biest 56woonhuis
Biest 66dubbel woonhuis
Biest 68dubbel woonhuis
Biest 70 - 72 - 74drie appartementen
Biest 80horeca
Biest 112 - 112Ahoreca
Blaakvenweg - Geuzendijkveldkruis
Bocholterweg 112religieus gebouw
Bonesmolen 2molenromp
Breybaan 38bakhuis
Castertweg 2agrarische gebouwen
Coenraad Abelsstraat (3 monumenten)
Coenraad Abelsstraat 17 t/m 25woonhuizen
Coenraad Abelsstraat 31Areligieus gebouw
Coenraad Abelsstraat 36Areligieus gebouw
Coolenstraat 34religieus gebouw
Dijkerakkerweg 5agrarische gebouwen
Dijkerstraat (4 monumenten)
Dijkerstraat 34agrarische gebouwen
Dijkerstraat 36agrarische gebouwen
Dijkerstraat 40agrarische gebouwen
Dijkerstraat 42agrarische gebouwen
Drakesteyn 2woonhuis
Dupesweg 1bakhuis
Eindhovenseweg (2 monumenten)
Eindhovenseweg 130zijgevel agrarisch gebouw
Eindhovenseweg 130bakhuis
Ellerweg 1agrarische gebouw
Emmasingel (10 monumenten)
Emmasingel 12industrieel gebouw
Emmasingel 32woonhuis
Emmasingel 37openbaar gebouw
Emmasingel 40woonhuis
Emmasingel 55kantoor / woonhuis
Emmasingel 57woonhuis
Emmasingel 59woonhuis
Emmasingel 85woonhuis
Emmasingel 93woonhuis met praktijk
Emmasingel ongenummerdreligieus beeld
Frans Strouxstraat (3 monumenten)
Frans Strouxstraat 2, 4, 4A, 4B, 4Copenbaar gebouw
Frans Strouxstraat 6woonhuis
Frans Strouxstraat 7woonhuis
Geuzendijk bij gemeentegrensveldkruis
Grensweg 2agrarisch gebouw
Grootvenweg 1agrarisch gebouw
Hegstraat 4industrieel gebouw
Hennenstraatje 11agrarisch gebouw
Hoogstraat (6 monumenten)
Hoogstraat 15woonhuis / praktijkruimte
Hoogstraat 22woonhuis
Hoogstraat 27woonhuis
Hoogstraat 28woonhuis
Hoogstraat 29winkel / woonhuis
Hoogstraat 32winkel / woonhuis
Horsterweg 9agrarisch gebouw
Houtbroek (2 monumenten)
Houtbroek 3Aagrarisch gebouw
Houtbroek 4agrarisch gebouw
Hulsterdijk 10agrarisch gebouw
Hushoverweg 77Bagrarisch gebouw
IJzerenmanweg 5Bvoormalige gymzalen
Ittervoorterweg (4 monumenten)
Ittervoorterweg 68religieus gebouw
Ittervoorterweg bij nr. 68grafkruis
Ittervoorterweg - Hennenstraatjeveldkruis
Ittervoorterweg - Kremerswegveldkruis
Julianalaan 4woonhuis
Julianastraat 27religieus gebouw
Kapelstraat (3 monumenten)
Kapelstraat 7agrarisch gebouwen
Kapelstraat 8kapel
Kapelstraat 9agrarisch gebouwen
Kerkplein 2regilieus gebouw
Kerkveldweg - Molensteegveldkruis
Korenmarkt (2 monumenten)
Korenmarkt 1 - 2winkel / woonhuis
Korenmarkt 3 - 3Akantoor / woonhuis
Kroonstraat 1industrieel gebouw
Langpoort 1kantoor / woonhuis
Langstraat (9 monumenten)
Langstraat 4winkel / woonhuis
Langstraat 9winkel / woonhuis
Langstraat 19winkel / woonhuis
Langstraat 20B t/m 20H en 20Mwinkel / woonhuis / kapel
Langstraat 41winkel / woonhuis
Langstraat 46winkel / woonhuis
Langstraat 47winkel / woonhuis
Langstraat 48winkel / woonhuis
Langstraat 49 - 49Awinkel / woonhuis
Looimolenstraat (2 monumenten)
Looimolenstraat 2 t/m 10woonhuizen
Looimolenstraat 23 t/m 59woonhuizen
Lutenakkersteeg (2 monumenten)
Lutenakkersteeg 2bakhuis
Lutenakkersteeg 3agrarische gebouwen
Maaseikerweg 200agrarische gebouwen
Maasenweg 16agrarische gebouwen
Maaspoort (6 monumenten)
Maaspoort 2winkel / woonhuis
Maaspoort 17winkel / woonhuis
Maaspoort 18 - 20kantoor / woningen
Maaspoort 19winkel / woonhuis
Maaspoort 24winkel / woonhuis
Maaspoort 30religieus gebouw
Maasstraat (12 monumenten)
Maasstraat 2winkel / woonhuis
Maasstraat 3winkel / woonhuis
Maasstraat 4winkel / woonhuis
Maasstraat 9woonhuis
Maasstraat 11woonhuis
Maasstraat 13woonhuis
Maasstraat 14kantoor / woonhuis
Maasstraat 15religieus gebouw
Maasstraat 18woonhuis
Maasstraat 26winkel / woonhuis
Maasstraat 28kantoor / woonhuis
Maasstraat 46horeca / woonhuis
Markt (2 monumenten)
Markt 17winkel / woonhuis
Markt 21horeca / woonhuis
Molenweg 18agrarische gebouwen
Muntpromenade 2winkel / woonhuis
Neelenweg 2veldkruis
Neelestraat 3Aagrarische gebouwen
Oelemarkt (8 monumenten)
Oelemarkt 4horeca / woonhuis
Oelemarkt 8horeca / woonhuis
Oelemarkt 9horeca / woonhuis
Oelemarkt 12winkel / woonhuis
Oelemarkt 13horeca / woonhuis
Oelemarkt 15   winkel / woonhuis
Oelemarkt 17horeca / woonhuis
Oelemarkt 22winkel / woonhuis
Paradijsstraatje 47 - 49industrieel gebouw
Pelmersheideweg bij nr. 16veldkruis
Recollectenstraat 5 - 5Awoonhuis
Roermondseweg (2 monumenten)
Roermondseweg 149agrarische gebouwen
Roermondseweg 151woonhuis
Schonkenstraat 3agrarische gebouwen
Schoolstraat (2 monumenten)
Schoolstraat 10woonhuis
Schoolstraat 20agrarische gebouwen
St-Hieronymusstraat 1woonhuis
St-Sebastiaanskapelstraat t.o. 36bakhuis
Stationsplein 1, 3 en 5horeca / kantoor / woonhuis
Stationsstraat (2 monumenten)
Stationstraat 7horeca
Stationstraat 20horeca / woonhuis
Truppertstraat (2 monumenten)
Truppertstraat 30agrarische gebouwen
Truppertstraat 40bakhuis
Tungeler Dorpsstraat (2 monumenten)
Tungeler Dorpsstraat 26kerkelijke gebouwen
Tungeler Dorpsstraat 40kapel
Tuurkesweg (2 monumenten)
Tuurkesweg 10agrarische gebouwen
Tuurkesweg 12bakhuis
Veldstraat (2 monumenten)
Veldstraat 45agrarische gebouwen
Veldstraat 52agrarische gebouwen
Walburgpassage 50agrarische gebouwen
Wallenweg 1agrarische gebouwen
Wijffelterbroekdijk t.o. nr. 4veldkruis
Wilhelminasingel (2 monumenten)
Wilhelminasingel 10openbaar gebouw
Wilhelminasingel 276horeca
Wilhelminastraat Stramproy (5 monumenten)
Wilhelminastraat 7woonhuis
Wilhelminastraat 9woonhuis
Wilhelminastraat 20 - 22 Stramproykantoor / woonhuis
Wilhelminastraat 23 Stramproywoonhuis
Wilhelminastraat 24 Stramproywoonhuis

 

Gemeentelijke monumenten


Beekstraat 13


Bassin 16


Biest 2


Biest 4


Biest 13


Biest 14a


Biest 17


Biest 19


Biest 21


Biest 27


Biest 35 35A


Biest 48


Biest 50 - 52


Biest 53


Biest 56


Biest 66


Biest 70 72 74


Biest 80


Biest 112 112A


Beekstraat 55


Begijnenhofstraat 1 11


Drakensteyn 2


Emmasingel 12


Begijnensteeg


Bergerothweg 52


Blaakvenweg Geuzendijk


Bocholterweg 112


Bonusmolen 2


Breybaan 38


Castertweg 2


Coenraad Abelsstraat 17 25


Coenraad Abelsstraat 31A


Coenraad Abelsstraat 36A


Coolenstraat 34


Dijkerakkerweg 5


Dijkerstraat 34


Dijkerstraat 36


Dijkerstraat 40


Dijkerstraat 42


Dupesweg 1


Eindhovenseweg 130 zijgevel boerderij


Eindhovenseweg 130 bakhuis


Ellerweg 1


Emmasingel 32


Emmasingel 37


Emmasingel 40


Emmasingel 55


Emmasingel 57


Emmasingel 85


Emmasingel 93


Emmasingel H Hartbeeld


Frans Strouxstraat 2 4 4A 4B 4C


Frans Strouxstraat 7


Frans Strouxstraat 6


Geuzendijk bij gemeentegrens


Grensweg 2


Grootvenweg 1


Neelenweg 2


Hegstraat 4


Hoogstraat 15


Hoogstraat 22


Hoogstraat 28


Hoogstraat 27


Hoogstraat 32


Hoogstraat 29


Horsterweg 9


Ittervoorterweg 68


Ittervoorterweg bij 68


Hennenstraatje 11


Ittervoorterweg Hennenstraatje


Ittevoorterweg Kremersweg


Houtbroek 3A


Houtbroek 4


Hulsterdijk 10


Hushoverweg 77B


Jean Amentstraat 15


Julianalaan 4


Julianastraat 27


Kapelstraat 7


Kapelstraat 8


Kapelstraat 9


Kerkplein 2


Kerkveldweg Molensteeg


Korenmarkt 1 2


Korenmarkt 3 3A


Kroonstraat 1


Langpoort 1


Langstraat 4


Langstraat 9


Langstraat 19


Langstraat 41


Langstraat 46


Langstraat 47


Langstraat 48


Langstraat 49 49A


Looimolenstraat 2 10


Lutenakkersteeg 2 bakhuis


Lutenakkersteeg 3 boerderij


Maaseikerweg 200


Maaspoort 2


Maaspoort 17


Maaspoort 18 20


Maaspoort 19


Maaspoort 24


Maaspoort 30


Maasstraat 2


Maasstraat 3


Maasstraat 4


Maasstraat 9


Maasstraat 11


Maasstraat 13


Maasstraat 14


Maasstraat 15


Maasstraat 18


Maasstraat 26


Maasstraat 28


Maasstraat 46


Markt 17


Markt 21


Molenweg 18


Muntpromenade 2


Neelestraat 3A


Oelemarkt 4


Oelemarkt 8


Oelemarkt 9


Oelemarkt 12


Oelemarkt 13


Oelemarkt 15


Oelemarkt 17


Oelemarkt 22


Paradijsstraatje 47 49


Pelmersheideweg bij nr 16


Recollectenstraat 5 5A


Roermondseweg 149


Roermondseweg 151


Schonkenstraat 3


Schoolstraat 10


Schoolstraat 18


Schoolstraat 20


Sint Hieronymusstraat 1


Sint Sebastiaanskapelstraat to 36


Stationsplein 1, 3 en 5


Stationsstraat 7


Stationsstraat 20


Truppertstraat 30


Truppertstraat 40


Tungeler Dorpsstraat 26


Tungeler Dorpsstraat 40


Tuurkesweg 10


Tuurkesweg 12


Veldstraat 45


Veldstraat 52


Walburgpassage 50


Wallenweg 1


Wijffelterbroekdijk t o nr 4


Wilhelminasingel 10


Wilhelminasingel 276


Wilhelminastraat 7


Wilhelminastraat 20 22


Wilhelminastraat 23


IJzerenmanweg 5B


Looimolenstraat 23 59


Veldstraat 54


Biest 6


Biest 23


Biest 68


Biest 15


Biest 35B 35C


Emmasingel 59


Houtbroek 5


Langstraat 20B tm H en M


Maasenweg 16 boerderij en schuur


Wilhelminastraat 24


Wilhelminastraat 9