Schutblad Calendarium

Calendarium uit 1564 van Paul Eber

Dit boek is in bezit geweest van pastor Herman Neuwalds en later terecht gekomen in de protestantse bibliotheek van de Stephansdom te Halberstadt.
Het Calendarium is in 2011 geschonken door rijksarchivaris Jacques van Rensch aan het Gemeentearchief Weert.

Transcriptie handgeschreven tekst van pastor Herman Neuwalds in Calendarium van theoloog Paul Eber (1564)
Op de eerste pagina is met de hand bijgeschreven een tekst over de onthoofding van Philips van Horne en Lamoraal van Egmond.
Deze tekst is waarschijnlijk afkomstig van pastor Herman Neuwald van de Stephansdom in Halberstadt in het oosten van Duitsland. Op 20 maart anno 1599 overleed Henricus Neuwald pastor in Undenhorst en het Calendarium kwam uiteindelijk terecht in bibliotheek van Halberstadt.
Het feit dat hij de tekst heeft toegevoegd, geeft weer welke indruk de onthoofding heeft gemaakt in heel Europa.

 

Lees ook

Fugger Zeitung

Weert van Hornestad

Kop er af

Philips de Montmorency