Expositie 'Waar kom je vandaan?'

- Nieuwkomers in Weert na WO II -
 

Vrijdag 3 november 2023 tot maandag 29 april 2024

In samenwerking met 'Weert respecteert' heeft het Gemeentearchief Weert de expositie 'Waar kom je vandaan? - Nieuwkomers in Weert na WO II'  samengesteld.

Aan de hand van foto's, achtergrondinformatie en persoonlijke interviews krijgt de bezoeker een indruk van hoe nieuwkomers binnen een gemeenschap de komst, opvang, huisvesting en inburgering in Weert (hebben) ervaren.

De expositie is gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250 in Weert.


Weert Respecteert

Kom jij de diversiteit vieren tijdens Weert Respecteert? In de maand november viert Weert de inclusieve samenleving.

In onze stad woont een bont gezelschap mensen. Iedereen mag zichzelf zijn. Maar hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Weert Respecteert draait om elkaar ontmoeten. Stap jij eens in de wereld van een ander?

Deze expositie probeert een bijdrage te leveren aan het begrip voor mensen die van om welke reden dan ook in Weert zijn komen wonen en nu deel uitmaken van de Weerter gemeenschap.


Antilliaanse gemeenschap

 

Eind 1969 kwamen de eerste jonge werknemers uit de Antillen en Aruba naar Weert. Weert was voor 1970 onbekend in de Nederlandse Antillen. Net als veel andere culturele gemeenschappen kwamen zij in deze jaren naar Nederland om te werken als gastarbeider.
In Weert arriveren in dat jaar tien jongemannen uit de Nederlandse Antillen om te werken, vijf uit Curaçao en vijf uit Aruba.

Lees meer >>>


Irakese gemeenschap
 

Familie Salman

Irak kent sinds de jaren 50 een roerige geschiedenis. Gedurende de Tweede Wereldoorlog vielen Engelse troepen in 1941 Irak binnen om de aanvoer van olie aan Westerse landen veilig te stellen. Na de oorlog trekt Groot-Brittannië zich langzaam terug uit het land en komt met een staatsgreep een anti-koninklijk en socialistisch regime aan de macht in 1958. Vanaf 1968 wordt deze gedomineerd door de Ba’ath partij, waarbinnen Saddam Hussein al gauw de machtigste politicus wordt en in 1979 wordt hij officieel president.

Lees meer >>>


Marokkaanse gemeenschap

Gedurende de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een overvloed aan werk, maar een groot tekort aan arbeiders. Veel Nederlanders zijn gedurende de oorlogsjaren en de jaren erna geëmigreerd naar het buitenland. Daarnaast zijn steeds meer Nederlanders hoogopgeleid en niet meer geïnteresseerd om langdurig laagbetaald werk te verrichtten, bijvoorbeeld fabriekswerk.

Lees meer >>>

 
Molukse gemeenschap

Op 27 december 1949 erkent Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië en volgt de repatriëring van Indische Nederlanders. De eerste generatie Molukkers, en tevens het grootste deel van de huidige Molukse gemeenschap, betreft ruim 4000 Molukse ex-KNIL militairen die in 1951 met hun gezin en nakomelingen naar Nederland zijn gekomen.

Lees meer >>>


Somalische gemeenschap

Somalië is al decennialang in de greep van gewelddadige conflicten en behoort tot een van de armste en kwetsbaarste landen van Afrika. Daarnaast zorgen extreme droogtes en overstromingen voor grote problemen in het land.
Vanaf eind jaren 80 zijn veel Somaliërs gevlucht vanwege de burgeroorlog, onder andere ook naar Nederland. In 1993 was er een piek aan het aantal vluchtelingen. Na 2006 volgt er een nieuwe vluchtelingenstroom als gevolg van de opkomst van de radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab en het aanhoudende geweld.

Lees meer >>>


Surinaamse gemeenschap
 
 

Tot de Tweede Wereldoorlog verblijven er in verhouding maar weinig Surinamers in Nederland. Na 1945 stijgt dat aantal gering met voornamelijk Surinaamse jongeren die hier naartoe komen om te studeren. Zij hopen met een hogere opleiding hun arbeidskansen te verhogen. Een gedeelte vertrekt weer terug naar Suriname, andere blijven in Nederland.

Gedurende de jaren 60 en 70 is er in Nederland gedurende de Wederopbouw een tekort aan arbeidskrachten waarop meer Surinamers naar Nederland komen om hier te werken. In de beginjaren 70 stijgt het aantal immigrerende Surinamers naar Nederland explosief.

Lees meer >>>

 


Syrische gemeenschap

Het begon in 2011 met vreedzame demonstraties in Syrië, waarbij politieke en maatschappelijke hervormingen worden geëist. De demonstranten worden beïnvloed door de revoluties van de Arabische Lente in Tunesië, Egypte, Libië en Jemen. De regering van de Syrische president Bashar al-Assad zette hard in om de gewapende opstanden neer te slaan. Na de dood van meerdere demonstranten in verschillende dorpen en steden wordt de afzetting van het regime geëist.

Dit leidde tot een burgeroorlog, maar deze term is discutabel want meerdere landen en partijen raken bij de oorlog betrokken. Arabische landen zoals de Golfstaten, maar ook landen als Iran, de Verenigde Staten en Rusland.

Lees meer >>>


Turkse gemeenschap 

Turkse Gemeenschap

Na de Tweede Wereldoorlog ligt Nederland in puin en is er een tekort aan alles. Veel gebouwen en fabrieken zijn verwoest en de spoorlijnen en landbouwgrond zijn onbruikbaar geraakt.
Bedrijven als Smeets en Philips in Weert richten daarom hun blik op het buitenland. Men is op zoek naar tijdelijke arbeiders, ‘gastarbeiders’.

In eerste instantie komen voornamelijk Italiaanse, Spaanse, Griekse en Joegoslavische arbeiders naar Nederland, maar na een wervingsovereenkomst met Turkije in 1964 volgen vele Turkse arbeiders. Waar in 1960 nog slechts 22 Turken in Nederland verbleven met een verblijfsvergunning, liep dit aantal op tot meer dan 9.000 in 1965. Tot 1973 arriveerden in Nederland zo’n 65.000 Turkse immigranten.

Lees meer >>>


Eritrese gemeenschap

Eritrese dansgroep

"Ik ben een jonge man afkomstig uit Eritrea en ik heb daar vroeger gewerkt als leraar op de middelbare school. Eritrea ligt in de Hoorn van Afrika en er zijn negen etnische groepen met hun eigen traditionele manieren van kleden, eten, kapsel etc. De middelbare school in Eritrea bestaat uit groep 6, 7 en 8 en de leeftijd van kinderen varieert van 12 tot 18 jaar. Ik gaf les in 'wetenschap' en dat bestaat uit een combinatie van natuurkunde, scheikunde en biologie."

Lees verder >>>


Media

Maandag 6 november 2023 Weerterland Journaal Onbekend maakt onbemind, nieuwkomers uit Weert te vinden in nieuwe expositie