Expositie DRUK DRUK DRUK

- TWEE EEUWEN DRUKKERIJ SMEETS -

VAN 2 OKTOBER 2021 TOT 1 MAART 2022

In 2019 kwam er een eind aan bijna 200 jaar drukken door de firma Smeets uit Weert. Opgericht in 1830 groeide het drukkerijtje van Matheus Smeets uit tot een concern van wereldformaat.

Archief Smeets

In 2014 worden grote delen van het archief en de rijke collectie drukwerk aan het Gemeentearchief Weert geschonken: voorbeeldboeken met sigarenbandjes, bidprentjes, allerhande etiketten, affiches, brochures, boeken, kaarten, displays, reclamedrukwerk, je kunt het zo gek nog niet bedenken.
De inventarisatie duurt nog voort, en het zal nog geruime tijd duren alvorens dit archief voor het publiek beschikbaar is.
Om een eerste indruk te geven, is op de benedenverdieping van Bilbiocenter in Weert een de expositie ‘DRUK, DRUK, DRUK,- TWEE EEUWEN DRUKKERIJ SMEETS -' ingericht.

Expositie

Op negen panelen worden in tekst en beeld en een aantal voorwerpen een indruk gegeven van de zeer rijke geschiedenis van dit eens wereldbedrijf uit Weert.
De panelen zijn opgebouwd aan de hand van een tijdlijn, beginnende in 1806 en loopt door tot 2019, als het bedrijf de poorten sluit.
Daarnaast worden in drie thema vitrines met de onderwerpen 'Smeets en Weert',  'Smeets in de Tweede Wereldoorlog' en 'Smeets 3D'.

Negentiende eeuw: Smeets begint

Jean Mathieu Houbert Smeets 1805 /1806 - 1853
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De geboren Echtenaar Jean Mathieu Houbert  Smeets begint in 1826 in een pand aan de Beekstraat een klein winkeltje. Daar verkoopt hij aanvankelijk alleen schrijfgerei, maar gaat al snel boeken fatsoeneren en – na een bezoek aan Antwerpen – drukken. Wanneer de locatie daar geen uitbreidingsmogelijkheden meer biedt, verhuist het bedrijf in 1907 naar de Stationsstraat en in jaren zestig van de vorige naar een groot complex aan de Molenveldstraat.
Dan heeft het bedrijf, waarin de nazaten van Matheus het bedrijf leiden, al internationaal naam gemaakt.
Na het drukken van vooral bidprentjes gaat het bedrijf over op het maken van etiketten voor sigaren, sigaretten en margarine.

 

Twintigste eeuw Smeets groeit

Reclamedrukwerk voor DAF
Klik op de afbeelding voor een vergroting
GAW XL 5202

In de twintigste eeuw gaat men langzaam over op het maken van verpakkingen en op reclamedrukwerk in de vorm van folders, brochures en displays, materiaal waarbij hoogwaardig kleurendrukwerk nodig is.
Smeets gaat in Europa voorop als het gaat om innovatie en in 1961 loopt bij Smeets de eerste rotatiepers in Europa.
Al die jaren groeit, op enkele momenten na, het aantal medewerkers om in 1971 boven de 1000 uit te komen. Smeets is intussen geen familiebedrijf meer, onderdeel van de VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven B.V.)  en een bedrijf van wereldformaat.
In dezelfde periode haalt Smeets opdrachten binnen voor het drukken van de Europese edities van Amerikaanse bladen als Time en Overseas Weekly. Decennialang drukt het bedrijf  naast vele kunstboeken, waarvoor het hoog aangeschreven staat, talloze Amerikaanse en Nederlandse bladen in hoge oplages.

Eenentwintigste eeuw Smeets sluit

Smeets bedrijfsreclame na 1995
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Collectie Smeets

Aan het begin van deze eeuw lopen de orders langzaam maar zeker terug. Dit komt onder meer door hevige concurrentie van landen met  lagere lonen en minder behoefte aan drukwerk als gevolg van digitalisering.
In 2019 wordt de laatste pers stilgezet en sluit Drukkerij Smeets in Weert de poorten aan de Molenveldstraat en de  Straevenweg.Bezoek aan de expositie

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Bibliocenter
en nog te zien tot 1 maart 2022.
De entree is gratis.
Neem wel de geldende corona-voorschriften in acht.

Openingstijden Bibliocenter
maandag        13.00 - 18.00 uur
dinsdag           10.00 - 20.00 uur
woensdag       10.00 - 18.00 uur
donderdag      10.00 - 20.00 uur
vrijdag             10.00 - 18.00 uur
zaterdag          09.30 - 17.00 uur
zondag            gesloten

Lees meer

In deze website zijn meerder pagina's over Smeets en Smeets drukkerijen te vinden:

Emmanuel Smeets

Druk aan de Stationsstraat

De Smeetsen Grondleggers van de Koninklijke Smeets N.V.

24 februari 1826 Emmanuel Smeets geboren

22 augustus 1930 100 jaar Smeets Drukkerijen

Download het Proefexemplaar Kanton Weert van 21 augustus 1869