Educatie

Logo Erfgoedcluster

Het Erfgoedcluster Weert kent vier kerntaken, de zogeheten vier B's: Beheer, Behoud, Bestudering en Beschikbaarstelling.
Binnen de kerntaak  ‘Beschikbaarstelling’ is naast cultuurparticipatie, recreatie en toerisme, educatie de belangrijkste peiler.
Erfgoededucatie leert mensen over materiële en immateriële sporen uit het verleden. Gebouwen, archeologische vondsten, kunstvoorwerpen, cultuurhistorische objecten en archieven zijn voorbeelden van materieel erfgoed.
Tradities, verhalen, rituelen en gebruiken worden immaterieel erfgoed genoemd.
Een deel van deze materiële sporen bevindt in de bodem.
Archeologische vondsten, objecten en archivalia, foto’s en bewegend beeld zijn samengebracht in de twee secties van het Erfgoedcluster. Dit zijn de sectie Archief met het Gemeentearchief Weert en de sectie Museum met het Gemeentemuseum Jacob van Horne.

Educatieve projecten onderwijs

KunstInKijk 2013 GAW D.B.116.2011
Educatief project KunstInKijk 2013
in Gemeentemuseum De Tiendschuur
D.B.116.2011

Door zowel Archief als Museum worden diverse educatieve projecten gericht op het basis-, en middelbaar onderwijs uitgevoerd. In Weert kennen wij het educatieve project Kunst- en Cultuurmenu waaraan leerlingen van bijna alle basisscholen in de gemeente deelnemen. 

Basisonderwijs

De Stichting Ku+Cu hanteert op dit moment voor het basisscholen een zogenaamd Ku+Cu-menu. Het idee hierachter is dat een leerling aan het eind van zijn of haar basisschoolperiode met elke culturele discipline minimaal één keer te maken heeft gehad. Ieder niveau (van groep 1 t/m 8) krijgt elk jaar een menu aangeboden, dat bestaat uit een basis- en een
keuzepakket.
Deze vorm van educatie is gratis voor de scholen.

Voortgezet onderwijs

De activiteiten in het kader van het CKV project (Cultuur en Kunstvakken) van het voortgezet onderwijs maken gebruik van de educatieve programma’s.
De educatieve activiteiten zijn georganiseerd in de Ku+Cu Stichting. Hieraan nemen de culturele instellingen van Weert deel: Bibliocenter Weert, het Munttheater, het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunst) en het Erfgoedcluster Weert.
Voor het Voortgezet Onderwijs verzorgt het Erfgoedcluster in het kader van het kunst en cultuuronderwijs workshops in zowel in het museum als het archief.
Ter ondersteuning van individuele scriptieopdrachten beschikt het Gemeentearchief over informatiemappen over uiteenlopende onderwerpen over de geschiedenis van Weert. De zogeheten Sprokkels, vraag er naar bij de studiezaalmedewerker.
Voor het uitvoeren van deze educatieve activiteiten, begeleiden en rondleiden van de groepen beschikt het Erfgoedcluster over vijf educatoren die deze werkzaamheden op vrijwillige basis verrichten.

Sprokkels

Sprokkels zijn ingedeeld in verschillende thema's. In het overzicht 'Sprokkels' vindt u per thema een overzicht van cultuur historische publicaties. Het nummer in de lijst verwijst naar de betreffende map die u kunt opvragen bij de studiezaalmedewerker.
Overzicht 'Sprokkels'

Rondleidingen

Rondleiding door Archiefdepot GAW 2013 IMG_6166.
Rondleiding door Archiefdepot GAW

Rondleidingen door de vaste collectie en tentoonstellingen worden grotendeels door de archivaris en conservator gegeven.
Naast bezoeken van scholen verzorgen wij een rondleiding of educatief project in het museum en meestal naar aanleiding van een tentoonstelling.

Mail aan Informatie en aanmelding Educatie Museum

Mail aan Informatie en aanmelding Rondleiding Museum

Mail aan Informatie en aanmelding Educatie Archief

Mail aan Informatie en aanmelding Rondleiding Archief

U vindt ons via de pagina Contact.

Educatie